6 sierpnia 2019
Poprawnie skonfigurowane warianty językowe witryny dla SEO

W dzisiejszych czasach witryny www stanowią kluczowe rozwiązania marketingowe, jakie mogą być pomocne w realizacji różnorodnych założeń biznesowych. O ich skuteczności decyduje głównie grono użytkowników. Zasięg stron zależy natomiast od stopnia widoczności w wyszukiwarkach sieciowych. Odpowiednie działania prowadzące do pozyskania bardzo wysokich pozycji serwisu w wyszukiwaniach są znaczące, kiedy mamy do czynienia z wielojęzykowymi stronami światowymi dedykowanymi szerokiej grupie odbiorców w różnych częściach świata.
Jeśli chodzi o serwisy wydane w różnych wariantach językowych, nierzadko występują tu obawy co do najkorzystniejszej metody ich rozmieszczenia. Wyróżnia się 3 główne, najpowszechniej wykorzystywane sposoby rozdzielenia różnorodnych wersji witryn wydanych w różnych językach:
– zastosowanie katalogu w domenie głównej
– subdomenę
– domenę najwyższego stopnia

Która opcja najkorzystniejsza?
Z kontekstu procesu pozycjonowania serwisu niełatwo jest bezpośrednio wyznaczyć najlepszą metodę. Kiedy różnorodne warianty językowe umieszczone są w formie podstron w katalogu, są one napełniane mocą z domeny głównej strony. Z kolei kiedy odmiany w innym wariancie językowym będą zamieszczone w odrębnych domenach TLD, niezbędne będzie zdobycie dla nich osobno cennych linków. Jednocześnie fragment mocy linków z zewnątrz kierujących do zapasowego wariantu w podkatalogu przekazywany jest w wyniku linkowania wewnętrznego do domeny głównej, skąd zostaje on przeniesiony w głąb serwisu, także do innych wersji języka na podstronach.
Sposób używający podkatalogów umożliwia nam w jakimś sensie zredukowanie kosztów pozycjonowania dla stron wydanych w kilku językach. Wynika to także z tego, że korzystniejsze dla domen TLD są odnośniki, które prowadzą do nich z domen TLD jednakowego rodzaju, a także z tego, że wielkim wydatkiem przy sporej liczbie języków, może być konieczne nabycie większej ilości kosztownych zagranicznych domen TLD i problemy podczas ich obsługiwania. Poza tym mogą wystąpić kłopoty, kiedy wyjdzie na jaw, że dla jakiegoś kraju domenę już nabyto i trzeba zapłacić wysokie odstępne.
Negatywem opcji z podkatalogami jest fakt, że domenie danego kraju trudno jest pozyskać dominujące miejsce w zagranicznych wariantach wyszukiwarki.
Wersję z wykorzystaniem subdomeny można określić jako kompromisową między sposobem katalogów i odrębną domeną TLD. Jej skuteczność z punktu widzenia SEO ma pewne bariery z uwagi na fakt, że Google nie postrzega subdomeny jako tak samo mocnej, co typowa domena.

Wybierając najkorzystniejszą metodą wdrożenia wariantów językowych trzeba wziąć pod uwagę poza SEO, również:
– typ serwisu
– bariery techniczne strony
– założenia realizowane przez witrynę
– przyjętą koncepcję biznesową, koncepcje marketingowe
– ilość wersji dla różnorodnych języków, bądź lokalizacji.

Hreflang
Polecanym przez Google sposobem jest użycie opcji Hreflang. Umożliwia ona zawiadomienie robotów wyszukiwarki o relacjach pomiędzy witrynami wykonanymi dla różnorodnych języków oraz lokalizacji. Ponadto opcję tą można stosować w sytuacji wykorzystywania odmian językowych na subdomenach, domenach TLD i nie tylko.
Kolejną zaletą jej używania jest przeciwdziałanie niekorzystnemu zjawisku – duplicate content. Pojawia się ono np. wtedy, gdy mamy kilka wersji witryny w jednakowym, albo zbliżonym do siebie języku, wykonanych dla użytkowników w różnorodnych lokalizacjach. Ich typowa indeksacja może niekiedy powodować duplikację treści. Na skutek właściwej konfiguracji Hreflang, na takich witrynach można określić Google, jaki wariant regionalny musi zostać przedstawiony w rankingu wyszukiwania dla określonego kraju.

Poza tą opcją wyróżnia się też inne metody jeśli chodzi o serwisy globalne:
– wszystkie warianty językowe muszą zawierać zauważalne dla odbiorców odnośniki kierujące do pozostałych wersji
– bez względu na hreflang najlepiej używać meta tagów umieszczanych w wariancie, mówiących o języku wykorzystywanym na witrynie – finalna lokalizacja może zostać też dodatkowo zdefiniowana w Google Search Console.

Samo skonstruowanie zasobności dla poszczególnych wariantów językowych może wiązać się z poniesieniem niemałych nakładów, ale oprócz tego istotną kwestią jest też przeanalizowanie plusów i minusów dostępnych metod osadzenia wielojęzykowej strony mając na uwadze charakterystykę danej działalności, co może zabrać naprawdę sporo czasu. Aby mieć pewność, że nasze działania będą owocne, warto wdrożyć omówione w dzisiejszym wpisie rozwiązania.

Call Now Button